شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : محمد
خانم : شقایق
متولد : 1368/8/23
شهر : كبودرآهنگ
شهر : همدان
آقا : حسین
خانم : بی نام
متولد : 1362/11/1
متولد : 1365/8/14
شهر : كرمانشاه
آقا : محمد
متولد : 1363/6/30
متولد : 1362/6/19
شهر : تنكابن
شهر : سياهكل
آقا : سعید
خانم : زهرا
متولد : 1370/2/19
متولد : 1373/5/31
شهر : فلاورجان
شهر : فلاورجان
آقا : امیرحسین
خانم : فاطمه
متولد : 1369/4/30
شهر : كاشان
آقا : بهروز
خانم : شمیم
متولد : 1358/6/31
متولد : 1359/11/10
شهر : تهران
شهر : كرمانشاه
آقا : روزبه
خانم : بی نام
متولد : 1358/6/31
شهر : تهران
شهر : اردستان
آقا : علیرضا
خانم : سمیه
متولد : 1358/8/25
متولد : 1361/10/16
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : رضا
خانم : سودا
متولد : 1364/8/12
متولد : 1369/11/26
شهر : اروميه
شهر : اروميه
آقا : مسعود
خانم : افسانه
متولد : 1352/6/10
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : لرستانی
خانم : فاطمه
متولد : 1350/1/20
شهر : كرمانشاه
شهر : تبريز
آقا : ﻋﻤﺎﺩ
خانم : سارا
متولد : 1365/9/15
شهر : اصفهان
شهر : شهركرد
آقا : رامین
خانم : نازنین
متولد : 1370/9/17
شهر : تبريز
شهر : تبريز
آقا : امین
خانم : مهسا
متولد : 1366/6/15
متولد : 1373/11/17
شهر : زاهدان
شهر : زاهدان
آقا : احمدرضا
خانم : زهرا
متولد : 1376/7/15
متولد : 1355/8/12
شهر : تبريز
شهر : تبريز
آقا : محمد
خانم : یاسمن
متولد : 1365/4/25
متولد : 1371/10/18
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : میلاد
خانم : سهیلا
متولد : 1365/4/18
متولد : 1364/9/20
شهر : اسلامشهر
شهر : اسلامشهر

پیش از هر چیز باید بدانید که سایت همسریابی شیدایی طرفدار اطلاع و مشارکت خانواده‌ها در فرایند آشنایی از طریق این سایت است. همچنین، توجه داشته باشید که ثبت نام باید حتماً توسط متقاضی ازدواج یا با اطلاع او صورت گیرد. برای استفاده از خدمات سایت همسریابی شیدایی باید با پر کردن فرم ثبت نام در سایت حساب کاربری ایجاد کنید. با توجه به اینکه باید مشخصات و معیارهای خود را به صورت دقیق در این فرم وارد کنید، به شما توصیه می‌شود برای این کار از خانواده و اطرافیان کمک بگیرید.